Menu
Your Cart

Iepirkšanās noteikumi

1.   Vispārīgie noteikumi 

Šie Pirkšanas-pārdošanas noteikumi (tālāk – “Noteikumi”) ir pusēm saistošs juridisks dokuments, kas nosaka Pircēja (tālāk – “Pircējs”) un www.skaistumapreces.lv elektroniskās tirdzniecības sistēmas, kuru administrē uzņēmums MB “Grožio bazė”, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 304160464, adrese:  Kalantos g. 30, Kaunas (tālāk – “Pārdevējs”), savstarpējās tiesības, pienākumus un atbildību, jums iegādājoties preces e-veikalā (tālāk – “E-veikals”).

 

2. Līguma termiņš

 

Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu no tā brīža, kad Pircējs nospiež pogu “Apstiprināt pasūtījumu”, apstiprinot preču grozā esošo preču pasūtījumu. Uzreiz pēc pasūtījuma iesniegšanas Pircējs saņem apstiprinājumu, ka pasūtījums ir saņemts un akceptēts. Pirkuma līgums stājas spēkā, kad Pircējs saņem apstiprinājumu par preču izsūtīšanu vai saņem preces.

 

3. Pircēja tiesības un pienākumi

 

3.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces e-veikalā, ievērojot šajos noteikumos un e-veikalā noteikto kārtību.

3.2. Pircējs uzņemas atbildību par pasūtījuma veidlapā iesniegto datu uzticamību un pareizību.

3.3. Pircējs uzņemas atbildību par visām e-veikalā veiktajām darbībām.

3.4. Pircējam nekavējoties jāpaziņo par jebkuru savu reģistrācijas datu maiņu, t.i., nekavējoties tie jāatjaunina.

3.5. Pircējam ir tiesības atteikties no preču pirkšanas-pārdošanas līguma ar e-veikalu, par to paziņojot 48 h laikā.

3.6. Pircējs bez pamatota iemesla nevar atteikties pieņemt preces. Ja tā notiek, pircējs sedz visus sūtīšanas izdevumus.

3.7. Pircējs piekrīt e-veikala pirkšanas-pārdošanas noteikumiem un tos ievēros.

 

4. Pārdevēja tiesības un pienākumi

 

4.1. Pārdevējam saskaņā ar pirkšanas-pārdošanas līgumu jānodod preces Pircējam, t.i., jānodod tam īpašumtiesības, kā arī jāapstiprina īpašumtiesības uz precēm un šo preču kvalitāti.

4.2. Ja līgumā nav paredzēts citādi, Pārdevējam jānodod preces kopā ar to piederumiem un papildu aprīkojumu tādā stāvoklī, kādā tās bija pirkšanas-pārdošanas līguma noslēgšanas brīdī.

4.3. Pārdevējam, ja rodas specifiski apstākļi, ir tiesības uz laiku vai pilnībā pārtraukt e-veikala darbību, par to iepriekš Pircējam nepaziņojot.

4.4. Pārdevējam ir tiesības Pircējam apturēt iespēju izmantot e-veikalu vai likvidēt Pircēja reģistrāciju, iepriekš par to nepaziņojot, ja Pircējs mēģina kaitēt e-veikala darbībai vai stabilitātei.

4.5. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji grozīt šos noteikumus.

4.6. Pārdevējam ir pienākums piegādāt Pircēja pasūtītās preces uz Pircēja norādīto adresi termiņā, par kuru ir panākta vienošanās.

4.7. Ja Pārdevējs svarīgu iemeslu dēļ nevar Pircējam piegādāt pasūtītās preces, tad Pārdevējs apņemas Pircējam piedāvāt analogu preci, bet, ja Pircējs atsakās pieņemt preces analogu, 72 h laikā atmaksāt Pircējam naudu, ja Pircējs ir veicis priekšapmaksu.

4.8. Pārdevējs nodrošina visas iespējas Pircējam atbilstošā veidā izmantot e-vekala sniegtos pakalpojumus.

 

5. Preču cena un norēķinu kārtība

 

5.1. Preces tiek pasūtītas e-veikalā www.skaistumapreces.lv.

5.2. Pasūtot preces, Pircējs aizpilda pasūtījuma anketu, kā arī samaksā par precēm, izmantojot „www.paysera.lt“ sistēmu, ar bankas pārskaitījumu vai samaksājot skaidrā naudā kurjeram preces piegādes brīdī, vai samaksājot skaidrā naudā, personīgi saņemot preci pie Pārdevēja.

5.3. Pircējs saņem informāciju par pasūtītajām precēm pasūtījuma anketā uz norādīto e-pastu,

5.4. Preču cenā nav iekļauta maksa par preču piegādi.

 

6. Preču atgriešana

 

6.1. Ja Pircējam tiek piegādātas nekvalitatīvas vai defektīvas preces, Pārdevēja pienākums ir pieņemt nekvalitatīvo preci un to nomainīt pret tādu pašu kvalitatīvu preci vai piedāvāt analogu preci, bet, ja Pircējs tam nepiekrīt, – atmaksāt naudu.

6.2. Ja Pircējs saņem nekvalitatīvu vai defektīvu preci, viņa pienākums ir vērsties pie www.skaistumapreces.lv personāla, izmantojot e-veikala mājaslapā norādīto kontaktinformāciju.

6.3. Nekvalitatīvu vai defektīvu preču atgriešanas izmaksas sedz Pārdevējs.

6.4. Pircējam ir tiesības 14 dienu laikā no preces piegādes dienas atgriezt preci, kura viņam nepatīk, ja:

  6.4.1.  preces iepakojums ir labā tirdzniecības kvalitātē;

  6.4.2.  Pircējs nav sabojājis preci;

  6.4.3.  prece nav tikusi izmantota.

6.5. Pircējam jāsedz atgriešanas izmaksas, ja tiek atgriezta prece, kura nepatīk.

 

7. Preču piegāde

 

7.1. Pārdevējs izsūta preces tikai pēc tam, kad saņemts maksājums par pasūtītajām precēm un piegādes izdevumiem.

7.2. www.skaistumapreces.lv piedāvā vairākus piegādes veidus:

  7.3.1.  preces tiek piegādātas ar VENIPAK kurjerdienesta starpniecību;

  7.3.2.  preces tiek piegādātas uz OMNIVA pakomātiem. 

7.3. Ja Pircējam prece tiek piegādāta bojātā iepakojumā, Pircējam ir tiesības to nepieņemt no kurjera. Tādā gadījumā prece tiks atgriezta e-veikalā, bet Pircējam tiks piegādāta jauna prece bez papildu izdevumiem. Ja Pircējs bez iebildumiem parakstās pavadzīmē, tiek uzskatīts, ka sūtījums ir nodots nebojāts.

 

8. Informācijas sūtīšana 

 

Pārdevējs visus paziņojumus sūta uz Pircēja pasūtījuma formā norādīto e-pasta adresi. Pircējs visus paziņojumus un jautājumus sūta e-veikalam, izmantojot vietnē www.skaistumapreces.lv norādīto kontaktinformāciju.

 

9. Privātums

 

Visa www.skaistumapreces.lv e-veikalā ievadītā Pircēja informācija ir privāta, tāpēc nekāda Pircēja sniegtā informācija bez Pircēja piekrišanas netiks publiskota vai citādi izplatīta. Daļa informācijas (Pircēja vārds, uzvārds, tālruņa numurs) tiek nodota kurjeru dienestam, lai preces tiku veiksmīgi un laikus nogādātas Pircējam. Pārdevējs patur tiesības atklāt informāciju tiesībsargājošām iestādēm, ja tas atbilst Latvijas likumdošanai.

 

10. Nobeiguma noteikumi

 

10.1.  Ja kāds no šīs Līguma punktiem ir pretrunā ar likumiem vai kāda iemesla dēļ daļēji vai pilnībā zaudē spēku, tas nenozīmē, ka spēku zaudē arī pārējie Līguma punkti. Tādā gadījumā Puses vienojas spēkā neesošo punktu nomainīt pret tiesiski izpildāmu normu, kurai, ciktāl tas iespējams, būtu tāds pats tiesiskais un ekonomiskais rezultāts kā iepriekšējai normai.

10.2.  Puses vienojas, ka Pārdevējs var jebkurā brīdī bez Klienta piekrišanas un nepaziņojot par to, nodot trešajām personām savas tiesības un pienākumus, kas izriet no šiem Noteikumiem. 10.3.  Visas domstarpības, kas par šiem Noteikumiem rodas starp Klientu un Pārdevēju, tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja Puses nespēj vienoties pārrunu ceļā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no dienas, kad viena no pusēm iesniedza otrai pusei prasību atrisināt strīdu, tāds strīds tiek risināts tiesā pēc Pārdevēja juridiskās adreses atrašanās vietas Lietuvas Republikas likumdošanā noteiktā kārtībā.